انجيل برنابا

اين وبلاگ متن انجيل برنابا(ترجمه سردار كابلي) را در بر دارد

Monday, December 19, 2005

بارگذاري متن كامل كتاب انجيل برنابا

علاقه مندان مي توانند متن كامل كتاب را با كليك راست كردن روي پيوند زير و گزينش
"save target as"
بارگذاري كنند.
http://www.freewebs.com/bernaba/EnjileBernaba.pdf

Monday, December 13, 2004

خواندن كتاب انجيل برنابا

كاربر گرامي براي خواندن كتاب به پيوندهاي زير برويد

فصلهاي 1 تا 10

فصلهاي 11 تا 20

فصلهاي 21 تا 30

فصلهاي 31 تا 40

فصلهاي 41 تا 50

فصلهاي 51 تا 60

فصلهاي 61 تا 80

فصلهاي 81 تا 100

فصلهاي 101 تا 120

فصلهاي 121 تا 140

فصلهاي 141 تا 160

فصلهاي 161 تا 180

فصلهاي 181 تا 200

فصلهاي 201 تا پايان